Mời dự sinh hoạt chuyên đề "Dầu khi - Cơ hội & thách thức"

Ban Chủ nhiệm Khoa Dầu khí trân trọng kính mời toàn thể Cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên của Khoa tới dự buổi Sinh hoạt chuyên đề “Dầu khí - Cơ hội và thách thức” do Ông Phạm Văn Vinh là một trong những chuyên gia hàng đầu của ngành Khoan Việt Nam trình bày. Nội dung cụ thể như sau:

1. Non-Technical Topic: A career Path Success Story in Drilling peration;

2. Technical Topic: The execution of Drilling Slimhole Well.

Thời gian: 13h30, Thứ bảy ngày 9/12/2017

 Địa điểm: Hội trường 300, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trân trọng ./.