Phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác

Phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác, do Bộ môn Khoan – Khai thác quản lý, là một trong những cơ cấu học thuật của Bộ môn. Phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác có chức năng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm  được bố trí tại 2 khu:

- Tại Khu A nhà B2 phòng 101, Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Là phòng thí nghiệm dung dịch khoan và vữa trám.

- Tại khu B Trường Đại học Mỏ - Địa chất  - Là Khu thực hành máy và thiết bi khoan, Khai thác.

Xem tiếp...