Phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác

Phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác, do Bộ môn Khoan – Khai thác quản lý, là một trong những cơ cấu học thuật của Bộ môn. Phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác có chức năng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm  được bố trí tại 2 khu:

- Tại Khu A nhà B2 phòng 101, Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Là phòng thí nghiệm dung dịch khoan và vữa trám.

- Tại khu B Trường Đại học Mỏ - Địa chất  - Là Khu thực hành máy và thiết bi khoan, Khai thác.

Air Jordan men

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tại Khu A là phòng thí nghiệm dung dịch khoan và vữa trám có chức năng giúp người học vận dụng các kiến thức đã học từ môn học: Dung dịch khoan và vữa trám. Các học viên có điều kiện làm thí nghiệm, thực hiện từng bước xác định các thông số cơ bản và các tính chất đặc trưng của dung dịch khoan như: Trọng lượng riêng; Độ nhớt qui ước; Độ nhớt thật; Độ thải nước; ứng suất trượt tĩnh; Ứng lực cắt động; Hàm lượng cát; Độ ổn định; …vv và Trực tiếp thực hiện các bước điều chế, gia công hóa học dung dịch. Tìm hiểu các loại xi măng, phương pháp xác định các tính chất của vữa và đá xi măng phù hợp điều kiện trám giếng khoan như: Thời gian bắt đầu đông kết; Thời gian kết thúc đông kết; độ bền nén; Độ bền uốn của vữa xi măng…….

- Tại khu B là khu thực hành có chức năng giúp cho người học vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế thi công các công trình khoan. Tìm hiểu các máy móc thiết bị hiện có, thực hiện các thao tác vận hành máy khoan, tìm hiểu công tác sửa chữa các thiết bị, dụng cụ  khoan tại công trình.

- Hàng năm phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác phục vụ hàng nghìn lượt sinh viên Đại học và hàng trăm Học viên cao học đã tham gia làm thí nghiệm cũng như thực hành trên máy và thiết bị. Sự vận hành tương đối đồng bộ của phòng thí nghiệm cùng với sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ phòng thí nghiệm và Ban chủ nhiệm Bộ môn Khoan - Khai thác đã đem lai hiệu quả tốt cho người học, làm cho người học say mê với ngành nghề được đào tạo.

2. Trang thiết bị hiện có: