Một số hình ảnh hoạt động của phòng thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Văn Nam hướng dẫn bài giảng lý thuyết cho nhóm sinh viên trước khi tiến hành làm thí nghiệm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Văn Nam hướng dẫn sinh viên đo các thông số của dung dịch khoan

 

Air Jordan VII 7 Retro