Trung tâm Xử lý số liệu dầu khí

Trung Tâm XLSLDK - Workstation được trang bị các máy tính chuyên dụng với cấu hình tiêu chuẩn sử dụng các phần mềm hiện đại nhất trong ngành dầu khí toàn cầu với mong muốn giúp sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất nói chung và sinh viên Khoa Dầu khí nói riêng tiếp cận các công nghệ mới nhất trong ngành dầu khí, thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn trong quá trình học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trung tâm XLSLDK được tài trợ bởi công ty Schlumberger từ tháng 10/2014 có trị giá 19,6 triệu USD bao gồm các gói phần mềm:

- Petrel: hỗ trợ minh giải tài liệu địa chấn, liên kết giếng khoan, vẽ bản đồ cấu trúc, thiết kế giếng khoan, xây dựng mô hình địa chất và thủy động lực mỏ, tính toán trữ lượng, đánh giá rủi ro địa chất...

- Techlog: hỗ trợ minh giải tài liệu giếng khoan

- Eclipse: mô phỏng thủy động lực học mỏ dầu khí

- Pipesim: mô phỏng dòng chảy nhiều pha dùng cho việc thiết kế và phân tích phỏng đoán hệ thống khai thác sản xuất giếng, dòng chảy, ống dẫn.

- OFM: Phần mềm quản lý mỏ dầu (OFM) cung cấp môi trường tích hợp với chi phí thấp. Phần mềm này có thể thực hiện những công việc phức tạp, phân tích dự đoán, mô phỏng tầng chứa và dữ liệu sản xuất.

Schlumberger là công ty đa quốc gia chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dầu khí trong đó có công nghệ và các giải pháp thông tin, quản lý các dự án tích hợp giúp tối ưu hóa hiệu suất khai thác, thu nhận và xử lý địa chấn, đánh giá thành hệ, thử vỉa và khoan định hướng, khai thác cơ học và hoàn thiện giếng; tư vấn, phần mềm và quản lý thông tin…