Gặp mặt tân sinh viên K68 Khoa Dầu khí và Năng lượng

"Hành trình vạn dặn bắt đầu từ một bước chân”. Hành trình học tập và rèn luyện của các bạn Tân sinh viên K68 khoa Dầu khí và Năng lượng Đại học Mỏ- Địa chất đã bắt đầu. Những năm tháng học tập, những cuộc gặp gỡ và những thành quả xứng đáng sẽ đang...