Vinh danh danh hiệu sinh viên 5 tốt năm học 2019 - 2020

12/12/2020

🌻🌻🌻🌻🌻
Chúc mừng 08 sinh viên Khoa Dầu Khí đã được Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Mỏ - Địa chất xét chọn và công nhận đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt cấp trường năm 2020".

----------
🍀Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong cả nước nhằm hướng tới việc xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện với các tiêu chí: “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt”.


🍀Phấn đấu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” đồng nghĩa với việc bạn sẽ trải qua một quá trình rèn luyện, phấn đấu về các mặt: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập trong suốt năm học. Vì vậy, những chuyển biến tích cực về các mặt trên là điều mà mỗi cá nhân tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” sẽ cảm nhận được đầu tiên về sự thay đổi, phát triển của chính bản thân mình.

"Sinh viên 5 Tốt - Một hành trình hơn cả danh hiệu"

Sau đây là một số ảnh :

Hữu Phước