Sinh viên Khoa Dầu khí và Năng lượng tham quan tại Viện Dầu khí Việt Nam

24/03/2023

Ngày 24/3/2023, dưới sự dẫn dắt của BCH Liên chi Khoa Dầu khí và Năng lượng, Đại diện Quỹ hỗ trợ Phát triển Thanh niên - FYE cùng với Ban lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), các bạn sinh viên Khoa Dầu khí và Năng lượng đã có buổi tham quan thực tế hết sức bổ ích tại VPI.

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) là đơn vị nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực trong mọi lĩnh vực thuộc chuỗi hoạt động dầu khí: tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, phân phối, chế biến, lọc hóa dầu, an toàn môi trường, kinh tế, quản lý và đào tạo cán bộ...

Chuyến tham quan được tổ chức theo lời mời của Quỹ hỗ trợ Phát triển Thanh niên - FYE trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa FYE và Trường Đại học Mỏ - Địa chất về phối hợp triển khai các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên Khoa Dầu khí và Năng lượng. 

Trong buổi tham quan, các bạn sinh viên đã được các Đại diện, diễn giả của VPI giới thiếu về Viện Dầu khí VN, chuyên đề dầu khí đại cương và cơ hội nghề nghiệp với sinh viên ngành Dầu khí cũng như lắng nghe, trao đổi ý kiến với sinh viên. 

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên đã được tham quan, trải nghiệm khu làm việc, quy trình quản lý, vận hành một cơ sở nghiên cứu về Dầu khí. Ngoài ra, các bạn sinh viên đã được gặp mặt Ban lãnh đạo Viện, tham quan phòng truyền thống của ngành dầu khí. 

Một số hình ảnh trong chuyến tham quan: