Trường Đại học Mỏ - Địa chất ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

19/11/2020

Ngày 18/11, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

BIENDONG POC ký kết hợp tác toàn diện với Trường Đại học Mỏ - Địa chất

12/09/2020

Ngày 10/09/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội (HUMG).

Trường Đại học Mỏ - Địa chất ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Viện Dầu khí Việt Nam

16/05/2020

Ngày 15/5/2020, tại Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện trong nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển khoa học công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn lực... GS.TS. Trần Thanh Hải - Hiệu trưởng HUMG và TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng VPI đã đại diện hai bên ký kết thỏa thuận quan trọng này.

Trường ĐH Mỏ - Địa chất và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro ký kết thỏa thuận hợp tác

14/06/2019

Chiều ngày 13/06, tại Trụ sở làm việc của Bộ máy điều hành, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.