Chương trình thực tập hè tại Zarubezhneft Vietnam

05/02/2024

Công ty Zarubezhneft Vietnam có kế hoạch tuyển chọn các bạn sinh viên năm 3 (sinh viên K66) khối kỹ thuật cho chương trình thực tập hè (kéo dài từ tháng 6 năm 2024 đến hết tháng 8 năm 2024)

Công ty Zarubezhneft Vietnam có kế hoạch tuyển chọn các bạn sinh viên năm 3 (sinh viên K66) khối kỹ thuật cho chương trình thực tập hè (kéo dài từ tháng 6 năm 2024 đến hết tháng 8 năm 2024) với thông tin chi tiết về yêu cầu, chuyên ngành, quá trình tuyển chọn cũng như những phúc lợi các bạn sẽ nhận như trong file đính kèm.

Các bạn trúng tuyển sẽ tham gia chương trình thực tập tại văn phòng công ty ở thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ môn, GVCN triển khai thông báo cho sinh viên được biết và đăng ký tham gia.
Danh sách sinh viên đăng ký gửi về VPK chậm nhất ngày 26/2/2023.

Tải về tại đây