Học bổng tập đoàn Công nghệ Than - Khoáng sản Việt Nam

15/03/2024

Nhằm duy trì và phát huy bề dày lịch sử hợp tác trong công tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực giữa Tập đoàn Công nghệ Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Tập đoàn có quyết định về việc hỗ trợ Quỹ khuyến học Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2023 - 2024 với số tiền 360.000.000đồng;

Nhà trường đề nghị các đơn vị quản lý sinh viên đề xuất các cá nhân để xét cấp học bổng mức tài trợ học bổng là 6.000.000 đồng/suất/kỳ cụ thể như sau:

Đối tượng, tiêu chí xét học bổng:

Tiêu chí xét học bổng:

Tiêu chí xét là kết quả học tập, trung bình học kỳ (CPA) và kết quả rèn luyện của kỳ I năm học 2023 - 2024;

Đối tượng:

Là sinh viên hệ đại học chính quy, thuộc các đối tượng sau:

  • Đối tượng 1: Sinh viên có kết quả học tập trung bình học kỳ (CPA) xếp loại Giỏi trở lên; không có học phần nào dưới D+; Kết quả rèn luyện đạt loại Khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng;
  • Đối tượng 2: Đối với sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đối tượng chính sách thì điểm CPA đạt loại khá, điểm rèn luyện loại Khá trở lên;

 Ưu tiên: Sinh viên chưa từng được nhận chương trình học bổng nào khác;

Số lượng:

Các khoa căn cứ danh mục các ngành kèm theo công văn số 589/TKV-TCNS về việc triển khai học bổng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngày 29/01/2024 kèm theo, lựa chọn 3 đến 5 sinh viên của Khoa thuộc ngành có liên quan phù hợp với tiêu chí, đối tượng để Nhà trường xét chọn.

2. Hồ sơ bao gồm:

- Danh sách đề cử của đơn vị (theo mẫu đính kèm);

- Bảng điểm về kết quả học tập kỳ 1 năm 2023 - 2024 có xác nhận của khoa chủ quản;

- Các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh khó khăn (nếu có) như: Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; giấy xác nhận con liệt sỹ, con thương, bệnh binh, chất độc da cam, con thanh niên xung phong, thẻ người khuyết tật, sinh viên mồ côi; giấy xác nhận hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn (có xác nhận của UBND xã, phường nơi gia đình sinh viên cư trú).

- Các giấy tờ minh chứng (nếu có) cho thành tích NCKH, thi Olympic, hoạt động thiện nguyện và các khen thưởng khác.

Các ngành của Khoa Dầu khí và Năng lượng được xét học bổng của TKV

STT

Chuyên ngành liên quan TKV

  1.  

Công nghệ Kỹ thuật hoá học

  1.  

Công nghệ số trong thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên

 

Tải về tại đây