Hội thảo Quốc tế "Carbon Sequestration"

22/09/2023

Chiều ngày 21/9/2023 tại phòng họp Thuận Thành, Nhóm nghiên cứu dầu khí tích hợp (Intergrated Petroleum Research) cùng Khoa Dầu khí và Năng lượng đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế lần thứ nhất với chủ đề "Carbon Sequestration".

Hội nghị Khoa học Quốc tế IPE 3

10/10/2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Dầu khí, ngày 6/10/2022 Hội nghị khoa học Quốc tế IPE 3 ( Integrated Petroleum Engineering) đã được diễn ra với sự tham gia và quan tâm của rất nhiều các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực dầu khí.

Thông báo về việc xuất bản số chuyên đề trên tạp chí khoa học Mỏ - Địa chất Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Bộ môn Địa vật lý

07/04/2021

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Bộ môn Địa vật lý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức biên tập và phát hành số chuyên đề tiếng Anh trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (ISSN 1859-1469) phát hành vào tháng 10 năm 2021.