Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Bùi Hữu Phước, ngành Kỹ thuật địa chất

17/04/2023

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, NCS Bùi Hữu Phước đã bảo vệ thành công LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật hóa học

18/12/2020

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật hóa học

Bảo vệ chuyên để 2,3 NCS Nguyễn Thái Sơn

28/08/2020

Bảo vệ chuyên để 2,3 NCS Nguyễn Thái Sơn, bộ môn Địa vật lý

Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Nguyễn Duy Tuấn, ngành Kỹ thuật dầu khí

10/06/2020

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, NCS Nguyễn Duy Tuấn đã bảo vệ thành công LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.