Đề án Tuyển sinh năm 2020 Trường Đại học Mỏ - Địa chất

07/01/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo Đề án tuyển sinh năm 2020

Trường ĐH Mỏ - Địa chất tuyển sinh Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật hóa học

06/01/2020

Năm 2021, Chương trình tiên tiến tiếp tục tuyển sinh ngành Kỹ thuật Hóa học. Đây là chương trình được xây dựng theo kết cấu chuẩn của Trường Đại học California Davis (UC Davis), Mỹ.