Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Trung Dũng, ngày Kỹ thuật Địa vật lý

17/11/2023

Sáng ngày 16/11/2023 tại Phòng Từ Liêm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Địa vật lý đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Trung Dũng.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật hóa học

18/12/2020

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật hóa học