Thông báo cuộc thi tuyển chọn học sinh, sinh viên tham gia Diễn đàn thanh niên Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO

19/08/2021

UNESCO, Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu, Tiểu ban Chuyên môn về Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam sẽ chịu mọi chi phí di chuyển, lưu trú cho 01 đại điện Việt Nam tham gia các hoạt động của Diễn đàn Thanh niên Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO tại Hội nghị lần 1 dự kiến tổ chức tại Đảo Jeju, Hàn Quốc (song song với Hội nghị quốc tế mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO lần thứ 9).