Thông báo cuộc thi "Thiết kế Logo Khoa Dầu khí và Năng lượng"

23/02/2023

Ngày 30/12/2022, Hội đồng trường, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ban hành Nghị quyết số 201/NQ-HĐT về việc đổi tên Khoa Dầu khí thành

- Tên tiếng Việt: Khoa Dầu khí và Năng lượng 

- Tên tiếng Anh: Faculty of Petroleum and Energy (viết tắt FPE)

Để thuận lợi cho việc nhận diện Khoa theo tên mới và thông báo rộng rãi việc đổi tên Khoa đến các tổ chức, cá nhân, được sự đồng ý của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Khoa Dầu khí và Năng lượng tổ chức cuộc thi “Thiết kế logo Khoa Dầu khí và Năng lượng”.

ĐỐI TƯỢNG:

• Cán bộ, Giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường Đại học Mỏ - Địa chất.

• Bài dự thi có thể đăng ký dưới hình thức cá nhân hoặc theo nhóm (không quá 5 người/nhóm).

THỜI GIAN:

• Thời gian phát động cuộc thi: 25/02/2023

• Hạn tiếp nhận bài thi: Hết ngày 25/03/2023

• Thời gian tổ chức chấm thi: 25/3/2023 – 10/04/2023

• Thời gian công bố kết quả: 11/04/2023

CÁCH THỨC DỰ THI:

• Bài dự thi được gửi vào email chính thức của khoa Dầu khí và Năng lượng: daukhi-nangluong@humg.edu.vn

• Tiêu đề email ghi rõ: [Bài dự thi – Thiết kế logo khoa Dầu khí và Năng lượng] Tên người dự thi

• Email bao gồm đầy đủ các thông tin: Họ tên, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ và giải thích về tác phẩm (Không quá 500 chữ theo mẫu đính kèm)

• File đính kèm: Đơn đăng ký tham dự thi và file logo dạng JPG hoặc PNG

• Tải đơn đăng ký tại đây: https://drive.google.com/.../1r3ykiITffeBrnHzwR9Y.../view...

• Tác phẩm của người đạt giải sẽ phải gửi bản gốc sau (file dạng AI/ PTS)

• Yêu cầu: Thiết kế được thực hiện theo định dạng theo tỷ lệ 15 x 15 cm (rộng x cao)

GIẢI THƯỞNG:

• 1 Giải nhất: 2.000.000 đồng + giấy chứng nhận

• 1 Giải nhì: 1.500.000 đồng + giấy chứng nhận

• 1 Giải ba: 500.000 đồng + giấy chứng nhận

Lưu ý đối với người dự thi:

• Ban tổ chức (BTC) có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để truyền thông về cuộc thi và đơn vị tổ chức.

• Các tác phẩm đoạt giải phải do chính cá nhân hoặc nhóm tham gia dự thi thiết kế. Trường hợp phát hiện vấn đề về bản quyền hoặc sao chép tác phẩm của người khác, BTC có thể tiến hành thu hồi giải thưởng.

• Không sử dụng thiết kế đã tham gia ở các cuộc thi khác hoặc thiết kế đã có sẵn.

• Người dự thi sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các vấn đề tranh chấp quyền sử hữu trí tuệ phát sinh (nếu có).

• Đối với sản phẩm dự thi (logo) đạt giải thưởng trong cuộc thi, tác giả được trao thưởng theo quy định sau khi cuộc thi kết thúc và không được sử dụng sản phẩm đó vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hay cuộc thi nào khác.

• Các sản phẩm dự thi sau khi dự thi khoa có quyền sử dụng truyền thông hoặc làm logo khoa (top 3 bài dự thi được đánh giá cao nhất).

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Lý Thành Nam - 0368961508

Địa điểm: VPK Dầu khí và Năng lượng (tầng 8 tòa C12 khu A Trường Đại học Mỏ-Địa chất)

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Thông báo Cuộc thi Thiết kế logo khoa Dầu khí và Năng lượng..pdf