Danh mục các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN

04/07/2020

 

TT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiên cứu

Bắt đầu

Kết thúc

01

Nâng cao hiệu quả sử dụng và thu hồi xúc tác trong phân xưởng cracking xúc tác (RFCC) nhà máy Lọc dầu Dung Quất

83DK/HĐ15

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng

2015

2016

02

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng thuốc trừ sâu sinh học dạng vi sữa ứng dụng trong bảo quản nông sản sau thu hoạch

86DK/HĐ16

PGS.TS Phạm Xuân Núi

2016

2018

03

Hợp tác về nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên (cả Master và nghiên cứu sinh), các hoạt động khác liên quan đến các Trường đại học (xây dựng phòng thí nghiệm, etc.).

 

Bộ môn Lọc hóa dầu

9/2018

9/2021

04

Nghiên cứu khả năng hấp thu platin lên chất mang rắn tẩm chất lỏng ion định hướng thu hồi kim loại quí từ xúc tác lọc dầu đã qua sử dụng

 

Bộ môn Lọc hóa dầu

2017

2019

05

Tính trữ lượng tiềm năng và trữ lượng phát hiện các cấu tạo Quýt - A, Quýt F, C, E - F lô 12/11 (Hydrocarbon Initially In Place and Pesrves Assessment Report Of Quyt - A, Quyt - F, C, E - F Structures of Block 12/11, Offshore Vietnam”, đơn hàng số DV-294/18-NIPI.

0026/19/T-N5/NIPI1-VPI

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng

2019

2019

06

Tổ hợp các phương pháp khoa học trái đất để điều tra ổn định độ dốc: Trường hợp nghiên cứu cho khu vực Đồi Ông Tượng, Hòa Bình Việt Nam

Chương trình tài trợ của Viện Tiên Tiến

TS. Kiều Duy Thông

2019

2020

07

Nghiên cứu các tính chất của các mẫu lõi (Phân tích độ thấm điểm)”

615/PT/2020/VPI-HUMG

TS. Phạm Văn Tuấn

2020

2020

08

Tích hợp tài liệu đo sâu điện trở suất theo thời gian và mô hình hóa địa chất thủy văn để xác định và dự báo vùng ô nhiễm nước ngầm do nước thải từ các nhà máy tái chế nhựa tại Hà Nội, Việt Nam.

Quỹ nước và môi trường kurita

ThS. Trương Thị Chinh

2020

2020