Kết quả hoạt động KHCN 2016-2020

04/07/2020

Từ năm 2016 - 2020, Khoa Dầu khí đã thực hiện 38 nhiệm vụ KHCN các cấp, 8 hợp đồng sản xuất với các doanh nghiệp, công bố 232 bài báo trên các tạp chí, hội nghị trong nước và quốc tế; tổ chức 05 hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; xuất bản 16 giáo trình và bài giảng. Đã công bố 01 Bằng sáng chế độc quyền theo QĐ số 78881/QĐ-SHTT ngày 06/11/2018 "Thiết bị và phương pháp đo chiết suất của chất lỏng bằng đầu dò cách tử BRAGG trong sợi quang ăn mòn (E-FBG) tích hợp trong cấu hình laze cộng hưởng vọng" của nhóm tác giả: Phạm Thanh Bình, Phạm Văn Hội, Bùi Huy, Phùng Thị Hà, Nguyễn Văn Thịnh, Lê Hữu Thắng, Nguyễn Văn Ân, Ngô Quuang Minh, Phạm Văn Đại.

Về hoạt động NCKH sinh viên, đã có 123 đề tài được nghiên cứu với nguồn kinh phí tài trợ từ tập đoàn RosNeft, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các Bộ môn.  

 

Tổng hợp kết quả hoạt động KH & CN giai đoạn 2016 - 2020

 

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị tính

Số lượng

1

Đề tài KHCN quốc gia/quỹ Nafosted

Đề tài

05

2

Đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và tương đương

Đề tài

12

3

Đề tài/nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở

Đề tài

17

4

Đề tài/hợp đồng với doanh nghiệp, địa phương

Đề tài/hợp đồng

08

5

Đề tài NCKH của sinh viên

Đề tài

123

6

Tổ chức Hội nghị, hội thảo khoa học

Hội nghị/hội thảo

05

7

Sách, giáo trình, bài giảng (sản phẩm đề tài)

Đầu sách

16

8

Bài báo khoa học thuộc danh mục ISI

Bài

47

9

Bài báo khoa học thuộc danh mục Scopus

Bài

01

10

Bài báo khoa học quốc tế khác (ngoài danh mục ISI/Scopus)

Bài

13

11

Bài báo khoa học trong nước

Bài

110

12

Báo cáo hội nghị quốc tế

Bài

41

13

Báo cáo hội nghị trong nước

Bài

20

14

Đào tạo sau đại học (sản phẩm đề tài)

Người

27

15

Đào tạo đại học (sản phẩm đề tài)

Người

05

16

Sản phẩm ứng dụng, chuyển giao

Sản phẩm

0

17

Sở hữu trí tuệ (sáng chế/giải pháp hữu ích)

Bằng

01