CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ PHỐI HỢP GIỮA ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT VÀ HỌC VIỆN MỎ VÀ CÔNG NGHỆ NEW MEXICO (NMIMT)

18/12/2019

Chương trình đào tạo liên kết bậc đại học ngành kỹ thuật dầu khí phối hợp giữa Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMIMT) được thực hiện theo khung chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật dầu khí của NMIMT. Chương trình học bao gồm 47 học phần với tổng số 134 tín chỉ. Chương trình giảng dạy và đề cương các học phần (đạt chuẩn theo ABET) được NMIMT cung cấp.

Chương trình đào tạo liên kết bậc đại học ngành kỹ thuật dầu khí phối hợp giữa Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) và Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico (NMIMT) được thực hiện theo khung chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật dầu khí của NMIMT. Chương trình học bao gồm 47 học phần với tổng số 134 tín chỉ. Chương trình giảng dạy và đề cương các học phần (đạt chuẩn theo ABET) được NMIMT cung cấp.

Kế hoạch đào tạo

 • Giai đoạn 1: sinh viên học 2 năm đầu tại cơ sở chính của Trường Đại học Mỏ - Địa chất (22 học phần, 61 tín chỉ và học phần tiếng Anh dự bị, 16 tín chỉ). Những học phần trong giai đoạn này do HUMG đảm nhận. Sinh viên phải hoàn thành các học phần theo quy định của chương trình đào tạo trong giai đoạn 1. Điểm tích luỹ giai đoạn này phải đạt tối thiểu 2,5 trên thang điểm 4. Thời gian học tại HUMG có thể hơn 2 năm nếu sinh viên chưa đáp ứng được các yêu cầu do NMIMT đặt ra.
 • Giai đoạn 2: sinh viên theo học tại NMIMT (bao gồm 25 học phần tương đương 73 tín chỉ). Những học phần trong giai đoạn 2 được thực hiện tại cơ sở chính của NMIMT (Mỹ) và do giảng viên của NMIMT thực hiện.

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh.

Đối tượng tuyển sinh

 • Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, đáp ứng các yêu cầu của chương trình.
 • Sinh viên đang học đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học đáp ứng các yêu cầu tuyển chọn của chương trình.
 • Các công dân nước ngoài có nguyện vọng tham gia chương trình này sẽ được tuyển chọn căn cứ theo Quy chế quản lý sinh viên nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều kiện dự tuyển

 • Sinh viên trúng tuyển, đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
 • Sinh viên trúng tuyển, đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học tại các Trường đại học khác có nguyện vọng theo học.
 • Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thoả mãn một trong hai điều kiện tuyển chọn.
 • Học sinh tốt nghiệp trung học với điểm trung bình học bạ tối thiểu 6,5 (trên thang điểm 10) theo tổ hợp có các môn Toán, Vật lý, Hoá học và tiếng Anh.
 • Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông  trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với các môn Toán, Vật lý, Hoá học đạt điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Các ứng viên cho chương trình liên kết đều phải đạt trình độ tiếng Anh do HUMG kiểm tra.

Yêu cầu học tập

 • Sinh viên theo học Chương trình liên kết đào tạo bậc Đại học ngành Kỹ thuật dầu khí (chương trình 2+3) yêu cầu phải đạt điểm trung bình tích luỹ (CGPA) cho 61 tín chỉ trong giai đoạn 1 tối thiểu từ 2,5 trên thang điểm 4.
 • Điểm IELTS 6.0 hoặc TOEFL từ 76 trở lên.

Quy mô tuyển sinh

            Số lượng sinh viên dự kiến cho khoá học đầu tiên từ 20 – 25 sinh viên.