Phòng Thí nghiệm Địa chất Dầu khí

22/11/2019

I. Giới thiệu về Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Bộ môn Địa chất dầu khí được thành lập sau năm 1977, gắn liền với sự ra đời của Bộ môn Địa chất dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trải qua hơn 35 năm phát triển, Phòng thí nghiệm Địa chất dầu khí không ngừng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, góp phần đào tạo các kỹ sư địa chất dầu khí có trình độ cao.

Phòng thí nghiệm Địa chất dầu khí có nhiệm vụ đào tạo sinh viên, học viên cao học ngành Địa chất dầu khí các kỹ năng thực hành nghề nghiệp quan trọng như xác định thành phần thạch học, phân cấp hạt vụn và luận giải môi trường thành tạo, thực hành thí nghiệm tách chiết bitum, xác định độ rỗng, độ thấm của mẫu đá… và các phương pháp khác trong nghiên cứu tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Phụ trách phòng thí nghiệm: TS. Phạm Văn Tuấn 

II. Giới thiệu về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Phòng thí nghiệm

Bộ môn Địa chất dầu khí đang quản lý 01 Phòng thí nghiệm Địa chất dầu khí có diện tích 28 m2 tại tầng 3, nhà B, khu A - trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Hiện trạng cơ sở vật chất PTN Địa chất dầu khí

 

TT

Máy móc thiết bị

Đơn vị

Số lượng

1

Máy đo độ rỗng, Anh

Cái

1

2

Bộ Rây mẫu trầm tích vụn cơ học, Italia

Bộ

1

3

Tủ sấy mẫu, Trung Quốc

Cái

1

4

Cân phân tích điện tử, Thụy sĩ

Cái

1

5

Bộ chiết Bitum Socsolex, Italia

Cái

1

6

Máy khoan mẫu đá, Italia

Cái

1

7

Máy li tâm LG06

Cái

1

8

Máy hút bụi

Cái

1

9

Kính hiển vi MPD -1

Cái

1

10

Máy tính để bàn Acer

Cái

1

 
III. Định hướng phát triển phòng thí nghiệm

Mục tiêu chung: Xây dựng một phòng thí nghiệm với đầy đủ các trang thiết bị, máy móc hiện đại đáp ứng được nhu cầu thực tế trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao: Kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Địa chất dầu khí, có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu hoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học địa chất, địa chất dầu khí.

Mục tiêu cụ thể:

- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị máy móc phòng thí nghiệm Địa chất dầu khí để phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, thực hành cho các môn học như trầm tích tướng đá cổ địa lý, phân tích bể trầm tích, vật lý vỉa dầu khí, mô hình hóa tầng chứa dầu khí, địa hóa dầu khí….góp phần tích cực vào công tác nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên trong Nhà trường, học đi đôi với hành, gắn liền lý thuyết với thực tiễn sản xuất

- Xây dựng phòng thí nghiệm thành phòng thí nghiệm có uy tín, đủ năng lực tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất của cán bộ và sinh viên trong ngành và ngoài ngành.

- Nâng cao trình độ các cán bộ phòng thí nghiệm, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong nghiên cứu khoa học địa chất và đặc biệt trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Chính vì vậy, Bộ môn Địa chất dầu khí đã và đang đề từng bước hiện thực hóa đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại, cùng với nâng cao trình độ cán bộ phòng thí nghiệm để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

IV. Một số hình ảnh của Phòng thí nghiệm