Phòng Thí nghiệm Khoan Khai thác

07/04/2020

1. Giới thiệu

Phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác do Bộ môn Khoan – Khai thác quản lý, là một trong những cơ cấu học thuật của Bộ môn. Phòng thí nghiệm có chức năng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác được bố trí tại 2 địa điểm:

- Tại phòng 101 nhà B2, Khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất: là phòng thí nghiệm dung dịch khoan & vữa trám.

- Tại khu B Trường Đại học Mỏ - Địa chất: là khu thực hành máy và thiết bị khoan, khai thác.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng thí nghiệm dung dịch khoan và vữa trám có chức năng giúp người học nắm vững hơn các kiến thức lý thuyết đã học trong môn học dung dịch khoan và vữa trám trên cơ sở làm các thí nghiệm liên quan, qua đó người học cũng nắm bắt được phương pháp xác định các thông số cơ bản và tính chất của các loại dung dịch khoan, phương pháp điều chế, gia công hóa học dung dịch. Tìm hiểu các loại xi măng, xác định các tính chất của vữa và đá xi măng phù hợp để trám ống chống trong quá trình gia cố thành giếng.

- Khu thực hành có chức năng giúp cho người học vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế thi công các công trình khoan. Tìm hiểu các máy móc thiết bị có tại địa điểm thực hành, tìm hiểu công tác sửa chữa các trang thiết bị, dụng cụ tại khoan trường.

- Hàng năm, phòng thí nghiệm Khoan, Khai thác phục vụ hàng trăm lượt sinh viên Đại học và các Học viên cao học tham gia làm thí nghiệm cũng như thực hành trên máy chuyên dụng, đem lại hiệu quả học tập và nghiên cứu tốt hơn cho người học, giúp người học say mê với ngành nghề được đào tạo.

3. Trang thiết bị hiện có:

Phòng thí nghiệm dung dịch khoan và vữa trám

- Dụng cụ đo trọng lượng riêng của dung dịch: Cân kiểu phao dạng phao kế A - 2

- Dụng cụ xác định độ nhớt (tính chất lưu biến), ứng suất trượt tĩnh (tính chất xúc biến) của dung dịch: Nhớt kế CΠB-5, Phễu (Marsh) đo độ nhớt OFI 110 – 10, Máy Fann -35A, Dụng cụ CHC-2, Máy đo tính chất lưu biến PVS

- Dụng cụ xác định độ thoát nước và độ dày vỏ sét: Dụng cụ BM- 6, Dụng cụ VIC–140–50, Dụng cụ HPHT filter press 170-00, 500ml

- Dụng cụ xác định hàm lượng cát và các phần tử rắn: OM – 2, Dụng cụ xác định độ ổn định của dung dịch  ЦС-2

Dụng cụ xác định độ pH của dung dịch: Dụng cụ và giấy quỳ tím đo độ pH

- Máy đo độ bền của đá xi măng

Khu thực hành:

- Gồm 05 tổ hợp thiết bị khoan và các thiết bị, dụng cụ phụ trợ

Một số hình ảnh thực tập

Tải về tại đây