Phòng Thí nghiệm Lọc Hóa dầu

26/08/2020

I. Giới thiệu về Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm Lọc Hóa dầu trực thuộc Bộ môn Lọc Hóa dầu, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ Địa chất.

Địa chỉ: Tầng 3 nhà B2 Khu A Trường Đại học Mỏ Địa chất (P309, P310)

Phòng thí nghiệm được thành lập cùng với Bộ môn Lọc Hóa dầu tháng 10/1994. Những ngày đầu thành lập, Phòng thí nghiệm có chức năng phục vụ cho sinh viên thí nghiệm hóa học hữu cơ và nghiên cứu khoa học. Những ngày đầu cơ sở vật chất, thiết bị máy phân tích còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Để tăng cường cơ sở vật chất cho Phòng thí nghiệm, ngoài nguồn ngân sách của trường đầu tư cho Phòng, các cán bộ giảng viên luôn nỗ lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường thiết bị cho Phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó Phòng cũng tìm các nguồn tài trợ kinh phí, thiết bị từ các công ty, tập đoàn, các trường Đại học trên thế giới có hợp tác với Trường.

Hiện nay, trang thiết bị cơ sở vật chất của Phòng khá khang trang, với nhiều thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên và cán bộ. Phòng thí nghiệm hiện tại đang phục vụ cho các môn học thí nghiệm chuyên ngành Lọc – Hóa dầu (thí nghiệm hóa hữu cơ 2, thí nghiệm các quá trình công nghệ hóa học, …), hàng chục nhóm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên mỗi năm, sinh viên thực tập sản xuất, sinh viên thực tập tốt nghiệp (sinh viên năm cuối), học viên cao học làm luận văn tốt nghiệp, nghiên cứu sinh, và các hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên trong ngành. Phòng còn có hợp tác nghiên cứu với các cá nhân và đơn vị nghiên cứu ngoài trường thực hiện phân tích mẫu, hợp tác nghiên cứu khoa học.

Đội ngũ cán bộ Phòng thí nghiệm:

            - TS. Công Ngọc Thắng                     Trưởng phòng

            - KS Trần Ngọc Tuân                        Cán bộ PVGD

II. Giới thiệu về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Phòng thí nghiệm.

2.1. Cơ sở vật chất hiện có

Quy mô Phòng thí nghiệm hiện tại: bao gồm 4 phòng thí nghiệm với các chức năng và nhiệm vụ khác nhau.

- 1 phòng thực nghiệm cơ bản

- 1 phòng thí nghiệm công nghệ hóa học

- 1 phòng máy phân tích

- 1 phòng học tập, và thí nghiệm công nghệ.

Tổng diện tích phòng thí nghiệm hiện tại là 150 m2

STT

Tên thiết bị

Số lượng

Chức năng

1

Máy đo sức căng bề mặt của chất lỏng

1

Phân tích sức căng bề mặt của chất lỏng

Đo góc dính ướt của chất lỏng trên bề mặt vật liệu

2

Máy quang phổ hồng ngoại (FT-IR) (JascoFT/IR-4600)

1

Thiết bị dùng xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

3

Thiết bị chuẩn độ điện thế (Titroline Alpha Plus)

 

1

Chuẩn độ xác định tính axit, bazo của các sản phẩm lỏng, sản phẩm dầu mỏ

4

Máy đo quang phổ UV-VIS (Jasco V750)

Spectrophotometer

1

Xác định thành phần của các hợp chất hóa học

5

Thiết bị BEL-CAT

(TPO/TPD/BET)

1

Xác định đặc trưng của xúc tác, các tiêu chuẩn xác định được TPO, TPD, BET

6

Hệ thống sắc ký khí GP-9001

1

Phân tích thành phần các hợp chất khí

7

Hệ thống sắc ký khí GC-2010

 

Phân tích thành phần các hợp chất hữu cơ

8

Thiết bị đo độ nhớt

1

Xác định độ nhớt của chất lỏng

9

Hệ thiết bị đo độ nhớt

1

Xác định độ nhớt của chất lỏng

10

Máy hút ẩm

3

Hút ẩm, tạo độ ẩm và môi trường phù hợp cho phòng máy phân tích

11

Máy hút ẩm

1

Hút ẩm, tạo độ ẩm và môi trường phù hợp cho phòng máy phân tích

12

Thiết bị xác định nhiệt độ chớp cháy

1

Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín hoặc hở của các sản phẩm nhiên liệu

13

Thiết bị xác định điểm Anilin

1

Xác định điểm anilin của các sản phẩm dầu mỏ

14

Hệ thống thiết bị phản ứng Cracking xúc tác

1

Thực hiện phản ứng Cracking trong nghiên cứu khoa học

15

Hệ thống thiết bị phản ứng Cracking xúc tác liên tục

1

Thực hiện các phản ứng Cracking trong nghiên cứu khoa học

16

Hệ thống thiết bị thí nghiệm quá trình trao đổi nhiệt (ống lồng ống, ống chùm, tấm)

1

Thiết bị phục vụ môn học thí nghiệm trao đổi nhiệt

17

Hệ thống thiết bị chưng cất khí quyển

1

Mô hình thiết bị phục vụ thí nghiệm môn học và nghiên cứu khoa học

18

Hệ thống thiết bị chưng cất chân không (D1160)

1

Mô hình thiết bị phục vụ thí nghiệm môn học và nghiên cứu khoa học

19

Máy cấp nước cất

1

Cung cấp nước cất phục vụ sử dụng trong phòng thí nghiệm, thực nghiệm

20

Lò gia nhiệt Lenton (gia nhiệt phản ứng)

1

Gia nhiệt cho các phản ứng, phục vụ nghiên cứu khoa học

21

Tủ hút hóa chất

1

Hút mùi các hóa chất bay hơi

22

Tủ sấy memmert

3

Sấy mẫu và các dụng cụ thực nghiệm.

23

Lò nung

2

Thực hiện phá mẫu, nóng chảy ở nhiệt độ cao.

24

Tủ lạnh

1

Lưu giữ các mẫu nghiên cứu

25

Máy khuấy cơ

1

Thực hiện các phản ứng

26

Máy khuấy từ gia nhiệt

5

Thực hiện các phản ứng hóa học

27

Cân điện tử (Cân phân tích)

2

Cân các mẫu.

28

Hệ thiết bị phối trộn 3 thành phần

1

 

29

Hệ thống các bình khí

-         CO2

-         CH4

-         N2

-         O2

-         Ar

-         He

-         H2

-         H2 trong N2

-         H2 trong Ar

-         NH3 trong He

-         CO2/CH4

-         CO2/CH4

 

 

 

30

Hệ thiết bị đo dẫn nhiệt Flucon model Lambda (Thiết bị đo độ dẫn nhiệt Lambda Sr No 20196, Đầu đo độ dẫn nhiệt Lambda Sr No KN196, Buồng đo Lambda, Phần mềm Flucon, Bộ điều nhiệt Techne (Mỹ) Sr No 689700-01, Máy tính xách tay Dell)

1

 

31

Máy cất nước 2 lần Hamilton WSC14D

1

 

32

Hệ thiết bị cao áp

1

 

 
Một số hình ảnh trang thiết bị

 

 

 

 

Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt

Máy quang phổ UV-VIS (Jasco V750)

Hệ GC shimadzu 2010

Hệ thống chưng cất chân không

III. Định hướng phát triển Phòng thí nghiệm

            Phòng thí nghiệm Lọc – Hóa dầu là phòng thí nghiệm đặc thù trực thuộc Bộ môn Lọc – Hóa dầu. Hiện tại, Phòng thí nghiệm ngoài các cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, thí nghiệm các môn học. Phòng thí nghiệm còn có các thiết bị phân tích phục vụ trong quá trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, cán bộ giảng viên. Ngoài ra Phòng còn phục vụ cho các học viên, NCS có thể thực nghiệm trong quá trình nghiên cứu.

            Hiện tại Phòng thí nghiệm đang có một số thiết bị phân tích hiện đại nhưng chưa khai thác thực sự hiệu quả, vẫn chỉ dùng lại phục vụ nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên trong trường. Trong tương lai, ngoài việc duy trì công tác đào tạo và nghiên cứu, Phòng cũng tăng cường hợp tác với các cá nhân và đơn vị trong việc khai thác các thiết bị phân tích để tăng nguồn thu cho Phòng thí nghiệm.