Phòng Xử lý số liệu dầu khí

20/02/2020

I. Giới thiệu 

Phòng Xử lý số liệu dầu khí (XLSLDK) được quản lý bởi Khoa Dầu khí tại P804, tầng 8, nhà C12, khu A - trường Đại học Mỏ - Địa chất. Phòng XLSLDK không ngừng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, góp phần đào tạo các kỹ sư ngành Kỹ thuật dầu khí, Địa vật lý có trình độ cao. Phòng XLSLDK có nhiệm vụ đào tạo sinh viên, học viên cao học các kỹ năng thực hành nghề nghiệp quan trọng như: xử lý số liệu, minh giải tài liệu địa vật lý, xây dựng mô hình tầng chứa, thiết kế giếng, tối ưu hóa khai thác... 

08/10/2014 Công ty Dầu khí Schlumberger đã tài trợ cho phòng XLSLDK các máy tính chuyên dụng với cấu hình tiêu chuẩn sử dụng các phần mềm hiện đại nhất trong ngành dầu khí toàn cầu với tổng trị giá lên đến 20 triệu USD với mong muốn giúp sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất nói chung và Khoa Dầu khí nói riêng tiếp cận công nghệ mới nhất của Schlumberger trong ngành dầu khí, thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn trong quá trình học, nâng cao chất lượng đào tạo. 

Các phần mềm do Schlumberger tài trợ như Petrel (minh giải địa chấn, xây dựng mô hình địa chất và thủy động lực mỏ), Techlog (minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan), ECLIPSE - mô phỏng thuỷ động lực học mỏ dầu khí, PIPESIM - thiết kế giếng và phân tích hiệu quả mạng lưới khai thác đều.

Cán bộ phụ trách phòng XLSLDK: TS. Nguyễn Minh Hòa (Bộ môn Địa chất dầu khí). 

II. Cơ sở vật chất 

Phòng XLSLDK hiện nay có 10 máy tính trạm được trang bị các phần mềm hiện đại trong ngành dầu khí của Schlumberger như (Petrel, Techlog, Eclipse, PIPESIM, OLGA, PetroMod), ngoài ra còn có các phần mềm khác như WellCad, PaleoScan (Eliis), tNavigator, Kappa, HampsonRussell...

Phòng cũng được trang bị máy chiếu phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như đào tạo các khóa học ngắn hạn. 

III. Định hướng phát triển 

- Xây dựng một phòng XLSLDK với đầy đủ các trang thiết bị, máy móc hiện đại đáp ứng được nhu cầu thực tế trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao: Kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Địa chất dầu khí, Địa vật lý, Khoan Khai thác có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu hoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Xây dựng phòng có uy tín, đủ năng lực tham gia triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất của cán bộ và sinh viên trong ngành và ngoài ngành.

Một số hình ảnh về phòng Xử lý số liệu dầu khí