Hình ảnh về hoạt động của Khoa Dầu khí

31/07/2020

Công bố Ban Chủ nhiệm Khoa Dầu khí 2018 - 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Dầu khí nhận bằng khen nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa (1977 - 2017)

Lễ tiếp nhận phòng Hội thảo do công ty Krisenergy tài trợ 

Lãnh đạo Schlumberger và PVN tham quan Trung tâm Xử lý số liệu dầu khí 

Lễ kết nạp Đảng Chi bộ sinh viên Khoa Dầu khí năm 2019