Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

09/11/2017

Hôm nay, ngày 9/11/2017 tại phòng hội thảo Khoa Dầu khí đã diễn ra lễ bảo vệ tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Phan Giang Long của ngành kỹ thuật địa vật lý với đề tài: "Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocen khu vưc Bạch Long Vĩ"

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

 

Nike Air Max 90