Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Nguyễn Duy Tuấn, ngành Kỹ thuật dầu khí

10/06/2020

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, NCS Nguyễn Duy Tuấn đã bảo vệ thành công LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, NCS Nguyễn Duy Tuấn đã bảo vệ thành công LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.

NCS Nguyễn Duy Tuấn là cựu sinh viên K33 ngành Khoan thăm dò – Khảo sát và là cựu Thạc sĩ Khóa 3 ngành Kỹ thuật Khoan, Khai thác và Công nghệ dầu khí. Hiện nay, NCS đang là Phó viện trưởng Viện Công nghệ Khoan, là người có kinh nghiệm lâu năm và tâm huyết trong lĩnh vực khoan thăm dò – khảo sát, có uy tín, năng lực và được bạn bè, đồng nghiệp tín nhiệm.

Với đề tài “Nâng cao hiệu quả công nghệ khoan tuần hoàn nghịch cho các giếng khai thác nước ngầm trong địa tầng trầm tích bờ rời vùng Nhơn Trạch, Đồng Nai”, nội dung của luận án tập trung về nghiên cứu lý thuyết và áp dụng công nghệ khoan tuần hoàn nghịch bằng bơm airlift kết hợp sử dụng nước kỹ thuật để rửa giếng thay thế cho công nghệ khoan truyền thống sử dụng dung dịch sét khi khoan các giếng khai thác nước ngầm trong địa tầng trầm tích bở rời ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.  Kết quả nghiên cứu của luận án đã được áp dụng để khoan các giếng khai thác nước ngầm trong địa tầng trầm tích bở rời ở vùng Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đối với địa tầng vùng Nhơn Trạch, Đồng Nai, để vận chuyển hiệu quả mùn khoan lẫn cuội sỏi kích thước từ 30 mm - 50 mm lên bề mặt, trong trường hợp sử dụng cần khoan đường kính trong 115 mm cần duy trì vận tốc dòng nước rửa chảy lên bề mặt trong khoảng từ 4,2 m/s - 7,8 m/s, với lưu lượng khí nén tương ứng từ 3 m3/ph - 4,5 m3/ph.  Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề tài, các chuyên gia, các nhà quản lý trong lĩnh vực khai thác nước ngầm có thể lựa chọn phương pháp và công nghệ khoan tuần hoàn nghịch phù hợp với điều kiện địa tầng, phù hợp với thiết bị sẵn có để thi công các giếng khai thác nước ngầm hiệu quả nhất.

Buổi bảo vệ đã thành công tốt đẹp, với sự tham tham dự đông đủ của Đại diện lãnh đạo Nhà trường, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Dầu khí, Bộ môn Khoan – Khai thác, các nhà Khoa học uy tín trong và ngoài Trường trên nhiều lĩnh vực, cùng đồng nghiệp, bạn bè và người thân của NCS.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ của NCS

Hình 1. NCS Nguyễn Duy Tuấn trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá luận án

Hình 2. NCS chụp ảnh và tặng hoa các thầy trong Hội đồng đánh giá luận án 

Hình 3. NCS chụp ảnh và tặng hoa thầy hướng dẫn luận án (PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh và PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo)

BM Khoan - Khai thác

Các bài viết khác