Bảo vệ chuyên để 2,3 NCS Nguyễn Thái Sơn

28/08/2020

Bảo vệ chuyên để 2,3 NCS Nguyễn Thái Sơn, bộ môn Địa vật lý

Sáng ngày 28/8/2020, buổi bảo vệ chuyên đề 2,3 của NCS Nguyễn Thái Sơn, hiện đang công tác tại  Liên Đoàn Địa chất Xạ hiếm đã diễn ra thành công tại văn phòng bộ môn Địa vật lý, P802 nhà C12 tầng trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tới dự và tham gia trao đổi buổi bảo vệ chuyên đề của NCS có rất nhiều các nhà khoa học trong và ngoài trường.

 

 

 

Bm Địa vật lý