Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phan Đức Tuấn, ngành Kỹ thuật dầu khí

17/11/2020

Sáng ngày 16/11/2020 tại Phòng Sông Công, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Khoan - Khai thác đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phan Đức Tuấn với đề tài: 

Nghiên cứu xử lý dầu nhiều paraffin mỏ Bạch Hổ và Rồng bằng phương pháp Nhiệt - Hóa để nâng cao hệ số thu gom

Ngành: Kỹ thuật dầu khí             

Mã số: 9520604

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đình Kiên, TS. Nguyễn Thúc Kháng. 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Hội đồng đánh giá LATS đã cho phép NCS Phan Đức Tuấn được bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ của NCS.