Bảo vệ LATS cấp trường cho NCS Bùi Hữu Phước, ngành Kỹ thuật địa chất

17/04/2023

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, NCS Bùi Hữu Phước đã bảo vệ thành công LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, NCS Bùi Hữu Phước đã bảo vệ thành công LATS trước Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường.

NCS Bùi Hữu Phước là cựu sinh viên Địa chất dầu khí K45. Hiện nay, NCS đang công tác tại Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC, là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực địa chất dầu khí, có uy tín, năng lực và được đồng nghiệp tín nhiệm.

Sau một thời gian học tập, NCS Bùi Hữu Phước đã hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ và đã hoàn thành luận án với đề tài “Đánh giá tiềm năng thấm chứa dầu khí trầm tích điện trở thấp lô 16 - 1 bể Cửu Long, thuộc ngành Kỹ thuật địa chất, chuyên ngành Địa chất dầu khí. Nội dung của luận án tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề: phân tích các yếu tố là nguyên nhân dẫn đến điện trở suất thấp của đới chứa dầu, xác định hệ phương pháp tính toán độ bão hòa nước cho các vỉa chứa dầu khí có điện trở suất thấp trầm tích Miocen dưới và Oligocen trên khu vực lô 16-1 bể Cửu Long, xác định đặc trưng thấm chứa của đá chứa dầu khí điện trở suất thấp và đánh giá tiềm năng thấm chứa của chúng. 

Buổi bảo vệ đã thành công tốt đẹp, với sự tham tham dự đông đủ của Đại diện lãnh đạo Nhà trường, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Dầu khí và Năng lượng, Bộ môn Địa chất Dầu khí các nhà Khoa học uy tín trong và ngoài Trường trên nhiều lĩnh vực, cùng đồng nghiệp, bạn bè và người thân của NCS.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: