Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Trung Dũng, ngày Kỹ thuật Địa vật lý

17/11/2023

Sáng ngày 16/11/2023 tại Phòng Từ Liêm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Địa vật lý đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Trung Dũng.

Sáng ngày 16/11/2023 tại Phòng Từ Liêm, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Địa vật lý đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Trung Dũng với đề tài: "Đặc tính tầng chứa đá cacbonat tuổi Miocen giữa mỏ CX". 

Ngành: Kỹ thuật địa vật lý 

Mã số: 9520502

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thiên Hương, TS. Cù Minh Hoàng. 

Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 

Đá chứa cacbonat có nhiều đặc điểm phức tạp, khác biệt về độ rỗng so với đá chứa cát kết, các phát hiện dầu khí trong đá cacbonat chiếm tỷ trọng khá lớn trong trữ lượng dầu khí thế giới thuộc châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ. Đá chứa cacbonat đang là đối tượng đáng quan tâm của nhiều công ty dầu khí trong và ngoài nước. 

Ở Việt Nam, mỏ CX với đối tượng đá chứa cacbonat tuổi Miocen giữa có tính chất phức tạp, sự bất đồng nhất về thành phần và độ rỗng nên việc nghiên cứu làm sáng tỏ đặc tính chứa cho đối tượng này là cần thiết. Trong luận án, NCS đã áp dụng phương pháp học máy trong dự báo và phân nhóm độ thấm, độ bão hòa nước cho 3 giếng khoan, so sánh với độ thấm theo tài liệu mẫu lõi. Kết quả thu được khá phù hợp và có độ tin cậy cao. Các kết quả nghiên cứu của tác giả có thể được áp dụng trong nâng cao chất lượng xây dựng mô hình địa chất, mô hình khai thác, tính toán trữ lượng của mỏ CX. 

Buổi bảo vệ đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, trách nhiệm cao. Hội đồng đã đánh giá luận án theo đúng quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành. 

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ của NCS.